Życzenia noworoczne

Z okazji Nowego Roku
pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń!
Niech ten nowy rok okaże się szczodry w sukcesy
i umożliwi realizację wszystkich marzeń.
Życzy Zarząd PTP

Życzenia noworoczne

Z okazji Nowego Roku
pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń!
Niech ten nowy rok okaże się szczodry w sukcesy
i umożliwi realizację wszystkich marzeń.
Życzy Zarząd PTP

,,Problemy Pielęgniarstwa” czasopismo PTP

Szanowni Państwo członkowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskiego od ponad 25 lat wydaje czasopismo naukowe Problemy Pielęgniarstwa, obecnie Nursing Problems

które jest wydawane przez wydawnictwo Termedia

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134

Jako Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma oraz Redaktor Naczelny zwracam się do Państwa z prośbą i zaproszeniem do zapoznania się z artykułami naukowymi umieszczanymi w tym czasopiśmie a przede wszystkim do przesyłania artykułów do druku.

Kwartalnik Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems przyjmuje do druku prace oryginalne oraz prace przeglądowe i kazuistyczne z zakresu pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych. Nadsyłane artykuły winny dotyczyć następujących obszarów:
• wykorzystania badań naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie,
• praktyki pielęgniarskiej lub położniczej opartej na dowodach naukowych,
• zarządzania i organizacji pracy w pielęgniarstwie i położnictwie,
• edukacji przed- i podyplomowej pielęgniarek i położnych,
• jakości i satysfakcji z opieki pielęgniarskiej,
• podstaw i teorii w pielęgniarstwie i położnictwie,
• etyki w praktyce pielęgniarskiej i położniczej,
• historii pielęgniarstwa i położnictwa.
Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych, recenzje książek, komentarze, wspomnienia i listy do redakcji. Pismo zamieszcza artykuły redakcyjne, które są pisane na specjalne zaproszenie redakcji i nie są poddawane ocenie recenzentów. Artykuły muszą być przygotowane w języku angielskim.
Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielęgniarstwa. Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD). Opłata za publikację artykułów dla członków PTP wynosi 300 zł

Manuskrypty winny być deponowane na stronie czasopisma przez Panel Redakcyjny.

Licząc na pozytywny odzew członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zapraszam do publikowania doniesień naukowych ważnych dla praktyki pielęgniarskiej i położniczej.

Również zapraszam do bezpośredniego kontaktu agnieszka.gniadek@uj.edu.pl

z poważaniem

dr hab Agnieszka Gniadek, prof UJ

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Posiedzenie ZG PTP 26.05.2020

Na posiedzeniu w dn. 26.05.2020r. Zarząd Główny PTP przyjął kilka kluczowych stanowisk dot. konieczności intensyfikacji działań Ministra Zdrowia na rzecz wzmocnienia samodzielności zawodowej Pielęgniarek i wzmocnienia pozycji zawodowej w systemie opieki zdrowotnej, niezależnie od działań związanych z Pandemią. W załączniku Pismo do Ministra Zdrowia

Posiedzenie ZG PTP 26.05.2020r.przeprowadzone zdalnie na Platformie Microsoft 365 przy użyciu MST Teams, dot.:
1. Program posiedzenia ZG PTP
2. Punkt informacyjno-konsultacyjny dla Pielęgniarek i Położnych w dobie Koronawirusa – sprawozdanie
3. Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019- sprawozdanie

PTP Program+Sprawozdanie z Konkursu Piel.

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Samobadanie piersi

Zapraszamy w ramach szkolenia PTP na prezentację w wersji elektronicznej: „Samobadanie piersi

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

1 % podatku, prośba o przekazanie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Korzystając z nowej bezpośredniej formy komunikacji z naszymi członkami, wzorem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które ma status organizacji pożytku publicznego. Liczy się każda złotówka!    Wystarczy tylko w deklaracji podatkowej wpisać nasz NR KRS 0000065610.                                                                                          

Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji   zadań statutowych, dalszej pracy na rzecz pielęgniarstwa, a jednocześnie będą wyrazem naszej zawodowej solidarności. Chciałabym podkreślić, że wszystkie osoby zaangażowane w sposób szczególny w prace naszego Towarzystwa t.j. członkowie Zarządu Głównego PTP, Przewodniczące i członkowie władz Oddziałów, członkowie Rady Naukowej, Komisji Historycznej oraz  Komitet Redakcyjny czasopisma Problemy Pielęgniarstwa realizują swoje zadania jako działalność społeczną. Od nas wszystkich zależy czy 1% naszego podatku przekażemy na cele związane z rozwojem  pielęgniarstwa, czy też pozostawimy do dyspozycji rządu.

 Z góry dziękujemy za Waszą życzliwość i zaufanie!

W imieniu

Zarządu Głównego PTP

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

aktualności 2020

W związku z panującą Pandemią Koronawirusa SARS-COV-2, PTP Koło w Mikołowie zawiesza spotkania szkoleniowe aż do odwołania.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony PTP i aktywnego włączenia się w organizację szkoleń drogą elektroniczną.
Propozycję szkoleń proszę przesyłać na adres: sylwia2701@op.pl

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Koronawirus-wsparcie informacyjno-konsultacyjne

Koleżanki i Koledzy,

odpowiadając na potrzeby chwili PTP uruchomiło wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla pielęgniarek i położnych. Infolinia 512 723 999; 530 553 324, dostępna w godzinach 9.00-21.00.
Zwracamy się do Was wszystkich, dzwońcie jeżeli macie problemy, w tych nowych uwarunkowaniach epidemiologiczno-społecznych. Postaramy się pomóc.
Jeżeli macie ważne materiały, informacje, prześlijcie do biura PTP na adres: biuroptp@gmail.com, abyśmy mogły podzielić się z innymi. Postaramy się w najbliższym czasie uruchomić FAQ (najczęściej zadawane pytania) na stronie PTP.  Śledźcie Facebook.
Osoby z terenu Warszawy i okolic, mogą bezpośrednio włączyć się w obsługę infolinii.

Grażyna Wójcik                                                                                            Prezes ZG  PTP

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Sprawy merytoryczne

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Kongres pielęgniarek

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Pismo do przewodniczących

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Życzenia Noworoczne

Z okazji Nowego Roku
pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń
oraz postanowień noworocznych!
Niech Nowy Rok 2020
będzie czasem pokoju, miłości
oraz realizacji najskrytszych marzeń
Życzy
Zarząd PTP

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie zaprasza na szkolenie – „Szczepienia dla podróżujących”

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie zaprasza na szkolenie „Szczepienia dla podróżujących”

Szkolenie odbędzie się w dniu 05.12.2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w salce konferencyjnej w budynku dyrekcji Centrum Zdrowia w Mikołowie przy
ul. Waryńskiego 2. Szkolenie poprowadzi mgr Kamilla Kalitka-Ulman. Zapraszamy serdecznie wszystkie koleżanki zainteresowane tematyką szkolenia.
Zapraszamy emerytki PTP na spotkanie wigilijne w dniu 05.12.2019 r. w trakcie którego odbędzie się w/w szkolenie.

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie