Życzenia PTP

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych

życzy

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie

Nasze Pielęgniarki. Nasza przyszłość

Zaproszenie na Konferencję – Siemianowice Śląskie

Nasze Pielęgniarki. Nasza przyszłość

Podsumowanie spotkania z okazji Dnia Pielęgniarki

Serdecznie Dziękujemy Wszystkim Członkom PTP za przybycie w dn. 12 maja 2023 r.na spotkanie z okazji Dnia Pielęgniarki oraz wspaniale spędzony czas. Gratulujemy również Wszystkim Uczestnikom udziału w turnieju na Kręgielni i zdobycia następujących miejsc w grze w kręgle:

I miejsce: Sylwia Krybus

II miejsce: Anna Mucha

III miejsce: Irena Szołtysek

 

 

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

Zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Pielęgniarki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki składamy Wam drogie koleżanki najserdeczniejsze życzenia: satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej, sukcesów w pracy, szacunku pacjentów i współpracowników, a w życiu osobistym radości, uśmiechu i wszelkiej pomyślności.

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie

Zapraszamy na spotkanie integracyjne, które odbędzie się 12 maja 2023 roku (piątek) o godz.17.00 w hali MOSIR w Łaziskach Górnych. Zapraszamy na poczęstunek oraz zabawę na kręgielni. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa oraz wyboru menu (rolada lub łosoś) do dnia 5.05.2023 roku  pod nr telefonów 601638052, 602801974.

Prosimy zabrać ze sobą wygodny strój oraz dobry humor.

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

Życzenia PTP

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2023 roku

życzy 

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła Terenowego PTP w Mikołowie

W dniu 23 listopada 2022 roku  odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Terenowego PTP w Mikołowie.

W zebraniu wzięło udział 20 członkiń Koła (w tym 1 członek honorowy), co stanowi  46% uprawnionych do głosowania.

W II terminie wyborów został wyłoniony Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna oraz Delegaci na Zjazd Wojewódzki.

 

 

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie na lata 2022-2026 przedstawia się następująco:

 • Krybus Sylwia – przewodnicząca
 • Wójcik Renata – wiceprzewodnicząca
 • Rochel Małgorzata – sekretarz
 • Kubica Barbara – skarbnik
 • Kania Anna – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Mundała Maria– przewodnicząca
 • Głos Anna – sekretarz
 • Marcisz Krystyna – członek

Delegatki na Zjazd Wojewódzki:

 • Głos Anna
 • Krybus Sylwia
 • Szołtysek Irena

 

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

Zaproszenie na spotkanie integracyjne połączone z wyborami

Zapraszamy na spotkanie integracyjne połączone z wyborami do Zarządu Koła Terenowego PTP oraz wyborami delegatów na Zjazd Wojewódzki, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku (środa) o godz. 17.00 w restauracji „Pod belkami” w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha 16.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 16.11.2022r.  w celu rezerwacji odpowiedniej ilości miejsc pod nr telefonów 601638052 lub 602801974 lub drogą mailową na adres mrochel@szpital-mikolow.com.pl

Zapraszamy serdecznie!

 

 

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

Newsletter Prezesa ZG PTP, wrzesień 2022

Newsletter Prezesa ZG PTP, wrzesień 2022

Najnowsze informacje z pracy PTP oraz najważniejszych wydarzeń w pielęgniarstwie.

Wrzesień 2022

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

cudowne, gorące lato chyba już za nami i dlatego pozwalam sobie, aby podzielić się ze wszystkimi członkami naszego Towarzystwa najważniejszymi informacjami dotyczącymi działalności PTP w 2022 roku, ale także bieżącymi wydarzeniami z polskiego pielęgniarstwa.

1.   1. Czasopismo „Problemy Pielęgniarstwa”.

Czasopismo naukowe PTP wydawane od kilku lat z nowym wydawnictwem Termedią, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Redaktor Naczelnej Prof. Agnieszki Gniadek i całego Komitetu Naukowego, odzyskało swoją punktację. W oparciu o decyzję Ministra Edukacji i Nauki, od ubiegłego roku posiada 20 pkt i zwiększyło swoją rozpoznawalność
i zainteresowanie wśród autorów artykułów przesyłanych do publikacji. Ale wciąż jesteśmy otwarci na nowe materiały, które pod warunkiem pozytywnych recenzji mają szansę na relatywnie szybką publikację. Zapraszamy Koleżanki I Kolegów ze wszystkich ośrodków akademickich do współpracy. Szczegółowe informacje pod linkiem https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa

2.   2. Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku.

W tym roku odbyła się już XVII edycja Konkursu Pielęgniarka Roku, w którym staramy się wyłaniać i promować wdrożone do praktyki działania pielęgniarskie spełniające kryteria innowacji w obszarze standardów, organizacji opieki czy zapewnienia jakości usług zdrowotnych.  Cieszymy się, że zespoły pielęgniarskie z Oddziału PTP we Wrocławiu, znów nas nie zawiodły i pozytywnie zaskoczyły członków Kapituły Konkursu. Zwycięzcą okazał się zespól z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – jeszcze raz gratulujemy laureatkom i Pielęgniarce Naczelnej! Ale jednocześnie niepokoi nas stosunkowo mała aktywność pielęgniarek polskich w podejmowaniu i wdrażaniu zmian we własnej praktyce. Jesteśmy otwarci na zdobywanie nowych kwalifikacji, ale jakby brakuje nam odwagi i kompetencji do twórczego podejścia do własnej pracy. Kieruje do Was pytanie – kto ma urządzić nasz świat jak nie my sami?

3. Wojna na Ukrainie i pomoc dla pielęgniarek uchodźców.

Początek roku, rozpoczął się od dramatycznych wydarzeń u naszych sąsiadów, które uruchomiły szeroką akcję pomocy ze strony całego naszego społeczeństwa. My jako Towarzystwo podjęliśmy dwa kierunki działań. Przede wszystkim pozostając
w centrum napływu uchodźców, zaalarmowaliśmy ICN oraz EFN w przedmiocie konieczności podjęcia pilnych działań pomocowych przez całą społeczność pielęgniarską na świecie, a równolegle zaczęliśmy przygotowywać partnerów krajowych, tj. samorząd i związki zawodowe do wypracowania wspólnych kierunków działań w obszarze wchodzenia pielęgniarek z Ukrainy na polski rynek pracy. Po kilku tygodniach przygotowań, w kwietniu odbyła się wizyta robocza Przedstawicieli ICN
i EFN, a następnie przyjęliśmy wspólne Stanowisko w przedmiotowej sprawie (https://www.ptp.net.pl/wsparcie-dla-pielegniarek-ukrainskich/). Efektem wspólnych ustaleń, było powołanie Zespołu i rozpoczęcie prac nad Programem studiów uzupełniających dla pielęgniarek z Ukrainy. Pierwszy etap prac zakończył się w lipcu, aktualnie projekt Programu znajduje się w konsultacjach KRASPiP i jego dalsze losy pozostają w gestii MZ, ale zgodnie z zapewnieniem Ministerstwa, Projekt będzie kontynuowany. Równolegle ICN uruchomił Projekt Nurse for Peace, w ramach którego przekazywane były fundusze do organizacji pielęgniarskich i placówek medycznych na Ukrainie. Aktualnie wspólnie z ICN I EFN przygotowujemy Konferencję „Wsparcie
i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie – wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej Europy”, w ramach której planujemy uczestnictwo kilkudziesięciu pielęgniarek
z Ukrainy. Szczegóły wydarzenia będziemy komunikować w dalszej korespondencji.

4.   4. Zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania naszej profesji i praktyki zawodowej.

Z przykrością muszę stwierdzić, że proces zmian legislacyjnych dotyczących zmian w funkcjonowaniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek, i założenia przyjęte w projekcie zmian Ustawy o zawodach, nie przyczynią się do wzmocnienia pielęgniarstwa oraz poziomu i jakości kształcenia podyplomowego. Cała procedura zmiany tocząca się od wielu miesięcy, a nawet już lat spowodowała swoiste zamrożenie działań kluczowych, czyli uporządkowania poziomów kompetencyjnych dla pielęgniarek na poszczególnych poziomach kwalifikacyjnych i obniżenia jakości kształcenia podyplomowego.

Bardzo powolnymi krokami wdrażana jest do praktyki w POZ porada pielęgniarska, która formalnie funkcjonuje, ale bez obudowy w system finansowania wciąż pozostaje wyłącznie rozwiązaniem formalnym, bez szans na rozwój w praktyce.

Ale nowe w tej dziedzinie już się skrada bardzo nieśmiało, zgodnie z zapowiedziami MZ, od października porada pielęgniarska w POZ będzie finansowana (porada leczenie ran przewlekłych, porada urologiczna i stomijna) Czyli jesienią zanosi się na sukces, po 4 latach od zapowiedzi Ministerstwa, wreszcie się uda!!!

Ale już na poważnie, jeżeli finasowanie nie okaże się farsą, jest to cudowne wyzwanie dla pielęgniarek POZ, dodając, że dodatkowo zaczynamy od października drugi etap we wdrażaniu modelu Koordynacji w POZ dedykowanego pacjentom dorosłym, w tym z chorobami przewlekłymi. A ponadto jeszcze nowe kompetencje w zakresie uprawnień do wystawiania L-4 – wszystko to stanowi ogromne wyzwanie dla nas jako liderów w dwóch obszarach; dydaktycznym – czyli jak dobrze przygotować kadrę i przywódczym- jak komunikować głos pielęgniarek ekspertów w tej dziedzinie?

Myślę, że POZ będzie jedną z pierwszych specjalności do rozwoju APN w naszym kraju? Czekam na Wasze pomysły w tym temacie?

5.   5. Ustawowa regulacja wynagrodzeń pielęgniarek w podmiotach leczniczych i jej wpływ na sytuacje w naszych zakładach.

Aby nie potęgować napięć związanych z obecną sytuacją, a w szczególności brakiem korelacji pomiędzy wymogami Ustawy a zmianą wartości umów z NFZ, wynikających
z rekomendacji AOTMiT, pozwalam sobie przekazać krótkie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Ustawodawca, czyli rząd i parlament uchwalił Ustawę, ale odpowiedzialność za jej realizację przesunął na dyrekcję podmiotów medycznych. Przekazany wzrost środków pokrywa tylko część skutków Ustawy. Zarządzający znaleźli się więc
w pułapce i pozostając w sytuacji bez wyjścia podejmują bardzo różne, często kontrowersyjne decyzje. Środowisko nie jest w stanie zrozumieć złożoności sytuacji
i obwinia za brak oczekiwanego wzrostu wynagrodzeń swoje placówki. Ale niestety przyczyna konfliktu tkwi zupełnie gdzie indziej. Od lat apelowaliśmy o zbudowanie poziomów kompetencyjnych w pielęgniarstwie, czy podziału kompetencji na stanowiskach i różnicowania stanowisk. Byliśmy również za podniesieniem kryteriów dla organizatorów kształcenia podyplomowego, ale nie było zainteresowanych do porządkowania tych obszarów. Wszyscy chcieli szkolić i nikt się nie zastanawiał po co i dlaczego, w tym również sami uczestnicy szkoleń. Teraz przynajmniej nie ma już wątpliwości, że trzeba szybko te zaległości odrobić, tylko pieniądze znów idą na szkolenia a nie budowanie reguł funkcjonowania profesji.

6.   6. Nowe standardy kształcenia pielęgniarek i położnych – prace eksperckie.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia od połowy mają do końca lipca 2022 trwały prace Zespołu ekspertów powołanego przez Ministerstwo Zdrowia, nad opracowaniem projektu nowych standardów kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Miałam zaszczyt reprezentować PTP
w tym Zespole. Muszę przyznać, że te dwa miesiące były dla nas bardzo intensywne
i kosztowały nas wiele czasu, zaangażowania i nieprzespanych nocy. Ale projekty zostały skończone, aktualnie znajdują się na dalszym etapie weryfikacji
formalno-prawnej w MZ, pewnie w najbliższym czasie zostaną skierowane do konsultacji społecznych. Przewidywany czas wdrożenia do kształcenia to następny rok akademicki 2023-2024.

7.   7. Praca u podstaw na rzecz walki z epidemią – czyli Projekt „Szczepimy od pokoleń”.

Od początku 2022 kontynuujemy realizację Projektu „szczepimy od pokoleń” poprzez prowadzenie publicznego punktu szczepień w naszym Biurze ZG w Warszawie. Projekt wystartował już ponad rok temu, bo w czerwcu 2021, dzięki współpracy z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych i jednym z podmiotów medycznych działających na terenie Warszawy. Od początku projektu, do końca sierpnia 2022 w naszym punkcie wykonaliśmy łącznie ponad 12 247 szczepień przeciw Cowid-19, co za skutkowało wzmocnieniem prestiżu pielęgniarek jako samodzielnych profesjonalistów w społeczności Dzielnicy Bielany, pozyskaniem nowych koleżanek związanych z PTP oraz poprawą sytuacji finansowej Zarządu Głównego.

12 pielęgniarek i 1 położna, które wykazywały największą dyspozycyjność do pracy w punkcie szczepień PTP, zostały z okazji MDP, w maju uhonorowane specjalnymi Dyplomami i nagrodami Prezesa Zarządu Głównego PTP (Uroczystość WOIPiP organizowana w Teatrze Roma).

Aktualnie zainteresowanie szczepieniami przypominającymi jest niewielkie, ale punkt wciąż działa. Długofalowo warto się zastanowić, jak chcielibyśmy zapisać w nowym Statucie formy działalności PTP? Myślę ze jest to temat do zastanowienia.

8.   8. Warsztaty Symulacji Medycznej.

Dzięki aktywności koleżanek z Koła PTP w Słupsku, które w ramach struktur PTP stworzyły grupę liderów symulacji medycznej w pielęgniarstwie pod patronatem między innymi PTP w najbliższych dniach, czyli 19-21 września w Słupsku/Ustce odbędą się Letnie Warsztaty Symulacji Medycznej. Ogromne zainteresowanie ze strony uczestników wskazuje, że ten kierunek naszej aktywności powinien być kontynuowany, są pomysły i kolejne inicjatywy, Będziemy o nich informować, wszystkie osoby zainteresowane nowoczesnymi metodami nauczania
w pielęgniarstwie zapraszamy do współpracy.

Link do warsztatów: Fb i strona PTP

9.   9. Członkostwo i aktywność w organizacjach międzynarodowych – EFN I ICN.

Aktualnie przygotowujemy się do kolejnego posiedzenia Zarządu EFN, które po ponad dwuletniej przerwie odbędzie się fizycznie w Słowenii w dniach 13-14 października. W tematyce posiedzenia znajduje się szereg kluczowych zagadnień, między innymi dotyczących korelacji działań EFN z priorytetami polityki zdrowotnej EU, ale także w drugim dniu obrad odbędą się wybory na dwóch członków Zarządu i V-ce Prezesa.

W najbliższych dniach 13 września mam zaszczyt reprezentować EFN i ICN na posiedzeniu jednej z grup działających przy Komisji Europejskiej „Supporting Ukraine, neighbouring EU Member States and Moldova” Network.

ICN przekazał nam symboliczne wsparcie finansowe, na rzecz działań związanych
z pomocą Ukrainie. Liczymy tez na pomoc materialną w organizacji Konferencji, o której wspominałam wcześniej.

Aktualnie w ICN prowadzone są prace nad nowym modelem członkostwa, co być może pozwoli na przecięcie „węzła gordyjskiego” polegającego na braku możliwości opłacania składki przez Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie o małej liczbie członków.

Ale bardzo proszę o uspokojenie wszystkich zatroskanych, jesteśmy dalej
w strukturach ICN, bardzo mocno zaangażowani we współprace, ale podobnie jak inne kraje czekamy na nowe regulacje ICN w zakresie warunków członkostwa.

Aktualnie rozpoczynają się już przygotowania do Kongresu ICN w roku 2023
w Montrealu. Możemy zgłaszać prace, ale także podjąć się organizacji warsztatów tematycznych lub dedykowanych Sesji, czekam na Wasze pomysły.

10.   10. Nasze plany na najbliższy rok, czyli 2022/2023.

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PTP, w najbliższych miesiącach rozpoczynamy proces wyborów w strukturach naszego Towarzystwa. Na najbliższym posiedzeniu ZG planowanym w końcu wrześniu, planowane jest przyjęcie Harmonogramu i Regulaminów wyborczych. Oczywiście wybory będą odbywać się najpierw w Kołach, Oddziałach a finalnie na poziomie Krajowym. Ponieważ w ostatnich latach zmieniło się tak wiele, przeszliśmy przez ciężką pandemię, doświadczamy razem z naszymi sąsiadami skutków i tragedii wojny, system edukacji i opieki zdrowotnej wszedł w nową epokę cyfryzacji, i jeszcze mamy kryzys gospodarczy i energetyczny, musimy też odważnie podejść do wypracowania nowego modelu funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Dlatego zapraszam do dyskusji nad Statutem, celami i strukturą organizacyjną.

Zapraszam młodych liderów, którzy kochają zawód i mogą oddać działalności społecznej cześć swojego czasu i energii.

Aby poznać Wasze opinie w kwestiach podstawowych celów zadań i modelu funkcjonowania PTP – w najbliższych dniach wyślemy do wszystkich członków dedykowany kwestionariusz.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do współpracy!

dr Grażyna Wójcik

Prezes
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

Zaproszenie – czasopismo Nursing Problems/Problemy Pielęgniarstwa

Zaproszenie – czasopismo Nursing Problems/Problemy Pielęgniarstwa
Szanowni Państwo
z niezmiennym przekonaniem, że odpowiecie Państwo na zaproszenie zwracam się z uprzejmą prośbą o druk artykułów w czasopiśmie Nursing Problems/Problemy Pielęgniarstwa.
Za kilka dni ukaże się numer 3-4/2021 w którym będzie można przeczytać wiele ciekawych artykułów także przesłanych przez osoby z Państwa grona.
Licząc na dalszą współpracę bardzo proszę o artykuły oryginalne, prace poglądowe, opisy przypadków czy listy do redakcji- w tym raporty z różnego rodzaju projektów ważnych dla pielęgniarstwa.
Wiem, że wiele ciekawy prac dyplomowych obronionych w ostatnim czasie warto opublikować, gdyż praca włożona zarówno przez studenta jak i promotora powinna ujrzeć także światło dzienne – do czego gorąco zachęcam.
Informuję, że czasopismo od grudnia 2021 roku znajduje się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki i posiada punktację na poziomie 20 pkt.
Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowienia i w oczekiwaniu na artykuły gorąco polecam czasopismo Nursing Problems/Problemy Pielęgniarstwa.
Wszystkie artykuły dostępne są na platformie wydawniczej Termedia.

Agnieszka Gniadek
Redaktor naczelna

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

Sprawozdanie Merytoryczne

Inwestuj w pielęgniarstwo i szanuj prawa do zabezpieczenia zdrowia globalnego, koncentrując się na potrzebie ochrony, wspierania i inwestowania w zawód pielęgniarki w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym świecie”.

Z datą lutową chciałabym prosić o zamieszczenie sprawozdania merytorycznego ( w załączniku: PTP Spr. Merytoryczne za rok 2021 )

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

Życzenia noworoczne

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

Z okazji Nowego Roku
pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń!
Niech ten nowy rok okaże się szczodry w sukcesy
i umożliwi realizację wszystkich marzeń.
Życzy Zarząd PTP

Życzenia noworoczne

Z okazji Nowego Roku
pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń!
Niech ten nowy rok okaże się szczodry w sukcesy
i umożliwi realizację wszystkich marzeń.
Życzy Zarząd PTP

,,Problemy Pielęgniarstwa” czasopismo PTP

Szanowni Państwo członkowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskiego od ponad 25 lat wydaje czasopismo naukowe Problemy Pielęgniarstwa, obecnie Nursing Problems

które jest wydawane przez wydawnictwo Termedia

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134

Jako Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma oraz Redaktor Naczelny zwracam się do Państwa z prośbą i zaproszeniem do zapoznania się z artykułami naukowymi umieszczanymi w tym czasopiśmie a przede wszystkim do przesyłania artykułów do druku.

Kwartalnik Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems przyjmuje do druku prace oryginalne oraz prace przeglądowe i kazuistyczne z zakresu pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych. Nadsyłane artykuły winny dotyczyć następujących obszarów:
• wykorzystania badań naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie,
• praktyki pielęgniarskiej lub położniczej opartej na dowodach naukowych,
• zarządzania i organizacji pracy w pielęgniarstwie i położnictwie,
• edukacji przed- i podyplomowej pielęgniarek i położnych,
• jakości i satysfakcji z opieki pielęgniarskiej,
• podstaw i teorii w pielęgniarstwie i położnictwie,
• etyki w praktyce pielęgniarskiej i położniczej,
• historii pielęgniarstwa i położnictwa.
Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych, recenzje książek, komentarze, wspomnienia i listy do redakcji. Pismo zamieszcza artykuły redakcyjne, które są pisane na specjalne zaproszenie redakcji i nie są poddawane ocenie recenzentów. Artykuły muszą być przygotowane w języku angielskim.
Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielęgniarstwa. Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD). Opłata za publikację artykułów dla członków PTP wynosi 300 zł

Manuskrypty winny być deponowane na stronie czasopisma przez Panel Redakcyjny.

Licząc na pozytywny odzew członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zapraszam do publikowania doniesień naukowych ważnych dla praktyki pielęgniarskiej i położniczej.

Również zapraszam do bezpośredniego kontaktu agnieszka.gniadek@uj.edu.pl

z poważaniem

dr hab Agnieszka Gniadek, prof UJ

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Posiedzenie ZG PTP 26.05.2020

Na posiedzeniu w dn. 26.05.2020r. Zarząd Główny PTP przyjął kilka kluczowych stanowisk dot. konieczności intensyfikacji działań Ministra Zdrowia na rzecz wzmocnienia samodzielności zawodowej Pielęgniarek i wzmocnienia pozycji zawodowej w systemie opieki zdrowotnej, niezależnie od działań związanych z Pandemią. W załączniku Pismo do Ministra Zdrowia

Posiedzenie ZG PTP 26.05.2020r.przeprowadzone zdalnie na Platformie Microsoft 365 przy użyciu MST Teams, dot.:
1. Program posiedzenia ZG PTP
2. Punkt informacyjno-konsultacyjny dla Pielęgniarek i Położnych w dobie Koronawirusa – sprawozdanie
3. Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019- sprawozdanie

PTP Program+Sprawozdanie z Konkursu Piel.

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

1 % podatku, prośba o przekazanie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Korzystając z nowej bezpośredniej formy komunikacji z naszymi członkami, wzorem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które ma status organizacji pożytku publicznego. Liczy się każda złotówka!    Wystarczy tylko w deklaracji podatkowej wpisać nasz NR KRS 0000065610.                                                                                          

Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji   zadań statutowych, dalszej pracy na rzecz pielęgniarstwa, a jednocześnie będą wyrazem naszej zawodowej solidarności. Chciałabym podkreślić, że wszystkie osoby zaangażowane w sposób szczególny w prace naszego Towarzystwa t.j. członkowie Zarządu Głównego PTP, Przewodniczące i członkowie władz Oddziałów, członkowie Rady Naukowej, Komisji Historycznej oraz  Komitet Redakcyjny czasopisma Problemy Pielęgniarstwa realizują swoje zadania jako działalność społeczną. Od nas wszystkich zależy czy 1% naszego podatku przekażemy na cele związane z rozwojem  pielęgniarstwa, czy też pozostawimy do dyspozycji rządu.

 Z góry dziękujemy za Waszą życzliwość i zaufanie!

W imieniu

Zarządu Głównego PTP

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

aktualności 2020

W związku z panującą Pandemią Koronawirusa SARS-COV-2, PTP Koło w Mikołowie zawiesza spotkania szkoleniowe aż do odwołania.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony PTP i aktywnego włączenia się w organizację szkoleń drogą elektroniczną.
Propozycję szkoleń proszę przesyłać na adres: sylwia2701@op.pl

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Koronawirus-wsparcie informacyjno-konsultacyjne

Koleżanki i Koledzy,

odpowiadając na potrzeby chwili PTP uruchomiło wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla pielęgniarek i położnych. Infolinia 512 723 999; 530 553 324, dostępna w godzinach 9.00-21.00.
Zwracamy się do Was wszystkich, dzwońcie jeżeli macie problemy, w tych nowych uwarunkowaniach epidemiologiczno-społecznych. Postaramy się pomóc.
Jeżeli macie ważne materiały, informacje, prześlijcie do biura PTP na adres: biuroptp@gmail.com, abyśmy mogły podzielić się z innymi. Postaramy się w najbliższym czasie uruchomić FAQ (najczęściej zadawane pytania) na stronie PTP.  Śledźcie Facebook.
Osoby z terenu Warszawy i okolic, mogą bezpośrednio włączyć się w obsługę infolinii.

Grażyna Wójcik                                                                                            Prezes ZG  PTP

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Sprawy merytoryczne

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Kongres pielęgniarek

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Pismo do przewodniczących

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)

Życzenia Noworoczne

Z okazji Nowego Roku
pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń
oraz postanowień noworocznych!
Niech Nowy Rok 2020
będzie czasem pokoju, miłości
oraz realizacji najskrytszych marzeń
Życzy
Zarząd PTP

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie zaprasza na szkolenie – „Szczepienia dla podróżujących”

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie zaprasza na szkolenie „Szczepienia dla podróżujących”

Szkolenie odbędzie się w dniu 05.12.2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w salce konferencyjnej w budynku dyrekcji Centrum Zdrowia w Mikołowie przy
ul. Waryńskiego 2. Szkolenie poprowadzi mgr Kamilla Kalitka-Ulman. Zapraszamy serdecznie wszystkie koleżanki zainteresowane tematyką szkolenia.
Zapraszamy emerytki PTP na spotkanie wigilijne w dniu 05.12.2019 r. w trakcie którego odbędzie się w/w szkolenie.

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie