Szanowni Państwo członkowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskiego od ponad 25 lat wydaje czasopismo naukowe Problemy Pielęgniarstwa, obecnie Nursing Problems

które jest wydawane przez wydawnictwo Termedia

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134

Jako Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma oraz Redaktor Naczelny zwracam się do Państwa z prośbą i zaproszeniem do zapoznania się z artykułami naukowymi umieszczanymi w tym czasopiśmie a przede wszystkim do przesyłania artykułów do druku.

Kwartalnik Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems przyjmuje do druku prace oryginalne oraz prace przeglądowe i kazuistyczne z zakresu pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych. Nadsyłane artykuły winny dotyczyć następujących obszarów:
• wykorzystania badań naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie,
• praktyki pielęgniarskiej lub położniczej opartej na dowodach naukowych,
• zarządzania i organizacji pracy w pielęgniarstwie i położnictwie,
• edukacji przed- i podyplomowej pielęgniarek i położnych,
• jakości i satysfakcji z opieki pielęgniarskiej,
• podstaw i teorii w pielęgniarstwie i położnictwie,
• etyki w praktyce pielęgniarskiej i położniczej,
• historii pielęgniarstwa i położnictwa.
Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych, recenzje książek, komentarze, wspomnienia i listy do redakcji. Pismo zamieszcza artykuły redakcyjne, które są pisane na specjalne zaproszenie redakcji i nie są poddawane ocenie recenzentów. Artykuły muszą być przygotowane w języku angielskim.
Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielęgniarstwa. Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD). Opłata za publikację artykułów dla członków PTP wynosi 300 zł

Manuskrypty winny być deponowane na stronie czasopisma przez Panel Redakcyjny.

Licząc na pozytywny odzew członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zapraszam do publikowania doniesień naukowych ważnych dla praktyki pielęgniarskiej i położniczej.

Również zapraszam do bezpośredniego kontaktu agnieszka.gniadek@uj.edu.pl

z poważaniem

dr hab Agnieszka Gniadek, prof UJ

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)