1. Strona główna
  2. Pełnomocnik ds. pacjenta

Pełnomocnik ds. pacjenta

Podejmując działania na rzecz zapewnienia praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia w Mikołowie powołany został Pełnomocnik ds. praw pacjenta. Pełnomocnik posiada kompetencje do działania w imieniu Prezesa Zarządu, we wszystkich sprawach odnoszących się do praw pacjenta.

Pełnomocnik ds praw pacjenta
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
mgr Dorota Wójcik – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

Każda skarga/wniosek podlegają postępowaniu wyjaśniającemu. W związku z tym wszystkie skargi i wnioski składane są w formie pisemnej:
u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta lub w Sekretariacie Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 w budynku Administracji Spółki w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 (parter) tel. 32 325 75 21 za pomocą poczty elektronicznej na adres: dwojcik@szpital-mikolow.com.pl,
listownie na adres Spółki: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów, faxem: 32/226 08 60