Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o

 • 43-190 Mikołów ul. Waryńskiego 2
 • tel. 32 325 75 00, fax. 32 226 08 60
 • email: kancelaria@szpital-mikolow.com.pl
 • KRS 0000335411
  NIP 635-180-25-38
  REGON: 241294970
 • Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
 • Rejestr Wojewody Śląskiego 0000 0002 3827
 • Kapitał zakładowy: 10 995 100,00 zł.
 • Konto bankowe: Mikołowski Bank Spółdzielczy 50 8436 0003 0000 0026 6251 0010
 • Konto bankowe: Mikołowski Bank Spółdzielczy (darowizny) 12 8436 0003 0000 0026 6251 0015

O SPÓŁCE

Uchwałą Nr XXX/199/2009 z dnia 21 maja 2009 r. Rada Powiatu Mikołowskiego powołała Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. W dniu 02.07.2009 r. został spisany Akt założycielski spółki.

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI: Powiat Mikołowski
WŁAŚCICIEL SPÓŁKI: Powiat Mikołowski – 100% udziałów

Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników – najwyższa władza w spółce, której rolę pełni Zarząd Powiatu Mikołowskiego;
 2. Rada Nadzorcza – sprawująca stały nadzór nad działalnością spółki,
 3. Zarząd – zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, którego rolę sprawuje jednoosobowo Prezes Zarządu.