Informacje dla Pacjentów niepełnosprawnych

Dostęp do budynku Szpitala – do Izby Przyjęć i na oddziały

  • wejście główne do budynku szpitala (od ul. Katowickiej) na poziomie chodnika – swobodny wjazd wózkiem, na piętra dojazd windą

Dostęp do Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych

  • wejście główne do budynku (od ul. Waryńskiego) na poziomie chodnika – swobodny wjazd wózkiem, na pietra dojazd windą

Dostęp do Budynku Administracji, Prezesa Zarządu

  • załatwienie sprawy u Prezesa Zarządu lub w Administracji należy zgłosić u portiera przy wejściu głównym szpitala (ul. Katowicka), który telefonicznie poinformuje Sekretariat Prezesa lub daną Komórkę Administracji o sprawie, która załatwiana będzie na Portierni Szpitala.