Newsletter Prezesa ZG PTP, wrzesień 2022

Najnowsze informacje z pracy PTP oraz najważniejszych wydarzeń w pielęgniarstwie.

Wrzesień 2022

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

cudowne, gorące lato chyba już za nami i dlatego pozwalam sobie, aby podzielić się ze wszystkimi członkami naszego Towarzystwa najważniejszymi informacjami dotyczącymi działalności PTP w 2022 roku, ale także bieżącymi wydarzeniami z polskiego pielęgniarstwa.

1.   1. Czasopismo „Problemy Pielęgniarstwa”.

Czasopismo naukowe PTP wydawane od kilku lat z nowym wydawnictwem Termedią, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Redaktor Naczelnej Prof. Agnieszki Gniadek i całego Komitetu Naukowego, odzyskało swoją punktację. W oparciu o decyzję Ministra Edukacji i Nauki, od ubiegłego roku posiada 20 pkt i zwiększyło swoją rozpoznawalność
i zainteresowanie wśród autorów artykułów przesyłanych do publikacji. Ale wciąż jesteśmy otwarci na nowe materiały, które pod warunkiem pozytywnych recenzji mają szansę na relatywnie szybką publikację. Zapraszamy Koleżanki I Kolegów ze wszystkich ośrodków akademickich do współpracy. Szczegółowe informacje pod linkiem https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa

2.   2. Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku.

W tym roku odbyła się już XVII edycja Konkursu Pielęgniarka Roku, w którym staramy się wyłaniać i promować wdrożone do praktyki działania pielęgniarskie spełniające kryteria innowacji w obszarze standardów, organizacji opieki czy zapewnienia jakości usług zdrowotnych.  Cieszymy się, że zespoły pielęgniarskie z Oddziału PTP we Wrocławiu, znów nas nie zawiodły i pozytywnie zaskoczyły członków Kapituły Konkursu. Zwycięzcą okazał się zespól z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – jeszcze raz gratulujemy laureatkom i Pielęgniarce Naczelnej! Ale jednocześnie niepokoi nas stosunkowo mała aktywność pielęgniarek polskich w podejmowaniu i wdrażaniu zmian we własnej praktyce. Jesteśmy otwarci na zdobywanie nowych kwalifikacji, ale jakby brakuje nam odwagi i kompetencji do twórczego podejścia do własnej pracy. Kieruje do Was pytanie – kto ma urządzić nasz świat jak nie my sami?

3. Wojna na Ukrainie i pomoc dla pielęgniarek uchodźców.

Początek roku, rozpoczął się od dramatycznych wydarzeń u naszych sąsiadów, które uruchomiły szeroką akcję pomocy ze strony całego naszego społeczeństwa. My jako Towarzystwo podjęliśmy dwa kierunki działań. Przede wszystkim pozostając
w centrum napływu uchodźców, zaalarmowaliśmy ICN oraz EFN w przedmiocie konieczności podjęcia pilnych działań pomocowych przez całą społeczność pielęgniarską na świecie, a równolegle zaczęliśmy przygotowywać partnerów krajowych, tj. samorząd i związki zawodowe do wypracowania wspólnych kierunków działań w obszarze wchodzenia pielęgniarek z Ukrainy na polski rynek pracy. Po kilku tygodniach przygotowań, w kwietniu odbyła się wizyta robocza Przedstawicieli ICN
i EFN, a następnie przyjęliśmy wspólne Stanowisko w przedmiotowej sprawie (https://www.ptp.net.pl/wsparcie-dla-pielegniarek-ukrainskich/). Efektem wspólnych ustaleń, było powołanie Zespołu i rozpoczęcie prac nad Programem studiów uzupełniających dla pielęgniarek z Ukrainy. Pierwszy etap prac zakończył się w lipcu, aktualnie projekt Programu znajduje się w konsultacjach KRASPiP i jego dalsze losy pozostają w gestii MZ, ale zgodnie z zapewnieniem Ministerstwa, Projekt będzie kontynuowany. Równolegle ICN uruchomił Projekt Nurse for Peace, w ramach którego przekazywane były fundusze do organizacji pielęgniarskich i placówek medycznych na Ukrainie. Aktualnie wspólnie z ICN I EFN przygotowujemy Konferencję „Wsparcie
i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie – wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej Europy”, w ramach której planujemy uczestnictwo kilkudziesięciu pielęgniarek
z Ukrainy. Szczegóły wydarzenia będziemy komunikować w dalszej korespondencji.

4.   4. Zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania naszej profesji i praktyki zawodowej.

Z przykrością muszę stwierdzić, że proces zmian legislacyjnych dotyczących zmian w funkcjonowaniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek, i założenia przyjęte w projekcie zmian Ustawy o zawodach, nie przyczynią się do wzmocnienia pielęgniarstwa oraz poziomu i jakości kształcenia podyplomowego. Cała procedura zmiany tocząca się od wielu miesięcy, a nawet już lat spowodowała swoiste zamrożenie działań kluczowych, czyli uporządkowania poziomów kompetencyjnych dla pielęgniarek na poszczególnych poziomach kwalifikacyjnych i obniżenia jakości kształcenia podyplomowego.

Bardzo powolnymi krokami wdrażana jest do praktyki w POZ porada pielęgniarska, która formalnie funkcjonuje, ale bez obudowy w system finansowania wciąż pozostaje wyłącznie rozwiązaniem formalnym, bez szans na rozwój w praktyce.

Ale nowe w tej dziedzinie już się skrada bardzo nieśmiało, zgodnie z zapowiedziami MZ, od października porada pielęgniarska w POZ będzie finansowana (porada leczenie ran przewlekłych, porada urologiczna i stomijna) Czyli jesienią zanosi się na sukces, po 4 latach od zapowiedzi Ministerstwa, wreszcie się uda!!!

Ale już na poważnie, jeżeli finasowanie nie okaże się farsą, jest to cudowne wyzwanie dla pielęgniarek POZ, dodając, że dodatkowo zaczynamy od października drugi etap we wdrażaniu modelu Koordynacji w POZ dedykowanego pacjentom dorosłym, w tym z chorobami przewlekłymi. A ponadto jeszcze nowe kompetencje w zakresie uprawnień do wystawiania L-4 – wszystko to stanowi ogromne wyzwanie dla nas jako liderów w dwóch obszarach; dydaktycznym – czyli jak dobrze przygotować kadrę i przywódczym- jak komunikować głos pielęgniarek ekspertów w tej dziedzinie?

Myślę, że POZ będzie jedną z pierwszych specjalności do rozwoju APN w naszym kraju? Czekam na Wasze pomysły w tym temacie?

5.   5. Ustawowa regulacja wynagrodzeń pielęgniarek w podmiotach leczniczych i jej wpływ na sytuacje w naszych zakładach.

Aby nie potęgować napięć związanych z obecną sytuacją, a w szczególności brakiem korelacji pomiędzy wymogami Ustawy a zmianą wartości umów z NFZ, wynikających
z rekomendacji AOTMiT, pozwalam sobie przekazać krótkie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Ustawodawca, czyli rząd i parlament uchwalił Ustawę, ale odpowiedzialność za jej realizację przesunął na dyrekcję podmiotów medycznych. Przekazany wzrost środków pokrywa tylko część skutków Ustawy. Zarządzający znaleźli się więc
w pułapce i pozostając w sytuacji bez wyjścia podejmują bardzo różne, często kontrowersyjne decyzje. Środowisko nie jest w stanie zrozumieć złożoności sytuacji
i obwinia za brak oczekiwanego wzrostu wynagrodzeń swoje placówki. Ale niestety przyczyna konfliktu tkwi zupełnie gdzie indziej. Od lat apelowaliśmy o zbudowanie poziomów kompetencyjnych w pielęgniarstwie, czy podziału kompetencji na stanowiskach i różnicowania stanowisk. Byliśmy również za podniesieniem kryteriów dla organizatorów kształcenia podyplomowego, ale nie było zainteresowanych do porządkowania tych obszarów. Wszyscy chcieli szkolić i nikt się nie zastanawiał po co i dlaczego, w tym również sami uczestnicy szkoleń. Teraz przynajmniej nie ma już wątpliwości, że trzeba szybko te zaległości odrobić, tylko pieniądze znów idą na szkolenia a nie budowanie reguł funkcjonowania profesji.

6.   6. Nowe standardy kształcenia pielęgniarek i położnych – prace eksperckie.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia od połowy mają do końca lipca 2022 trwały prace Zespołu ekspertów powołanego przez Ministerstwo Zdrowia, nad opracowaniem projektu nowych standardów kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Miałam zaszczyt reprezentować PTP
w tym Zespole. Muszę przyznać, że te dwa miesiące były dla nas bardzo intensywne
i kosztowały nas wiele czasu, zaangażowania i nieprzespanych nocy. Ale projekty zostały skończone, aktualnie znajdują się na dalszym etapie weryfikacji
formalno-prawnej w MZ, pewnie w najbliższym czasie zostaną skierowane do konsultacji społecznych. Przewidywany czas wdrożenia do kształcenia to następny rok akademicki 2023-2024.

7.   7. Praca u podstaw na rzecz walki z epidemią – czyli Projekt „Szczepimy od pokoleń”.

Od początku 2022 kontynuujemy realizację Projektu „szczepimy od pokoleń” poprzez prowadzenie publicznego punktu szczepień w naszym Biurze ZG w Warszawie. Projekt wystartował już ponad rok temu, bo w czerwcu 2021, dzięki współpracy z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych i jednym z podmiotów medycznych działających na terenie Warszawy. Od początku projektu, do końca sierpnia 2022 w naszym punkcie wykonaliśmy łącznie ponad 12 247 szczepień przeciw Cowid-19, co za skutkowało wzmocnieniem prestiżu pielęgniarek jako samodzielnych profesjonalistów w społeczności Dzielnicy Bielany, pozyskaniem nowych koleżanek związanych z PTP oraz poprawą sytuacji finansowej Zarządu Głównego.

12 pielęgniarek i 1 położna, które wykazywały największą dyspozycyjność do pracy w punkcie szczepień PTP, zostały z okazji MDP, w maju uhonorowane specjalnymi Dyplomami i nagrodami Prezesa Zarządu Głównego PTP (Uroczystość WOIPiP organizowana w Teatrze Roma).

Aktualnie zainteresowanie szczepieniami przypominającymi jest niewielkie, ale punkt wciąż działa. Długofalowo warto się zastanowić, jak chcielibyśmy zapisać w nowym Statucie formy działalności PTP? Myślę ze jest to temat do zastanowienia.

8.   8. Warsztaty Symulacji Medycznej.

Dzięki aktywności koleżanek z Koła PTP w Słupsku, które w ramach struktur PTP stworzyły grupę liderów symulacji medycznej w pielęgniarstwie pod patronatem między innymi PTP w najbliższych dniach, czyli 19-21 września w Słupsku/Ustce odbędą się Letnie Warsztaty Symulacji Medycznej. Ogromne zainteresowanie ze strony uczestników wskazuje, że ten kierunek naszej aktywności powinien być kontynuowany, są pomysły i kolejne inicjatywy, Będziemy o nich informować, wszystkie osoby zainteresowane nowoczesnymi metodami nauczania
w pielęgniarstwie zapraszamy do współpracy.

Link do warsztatów: Fb i strona PTP

9.   9. Członkostwo i aktywność w organizacjach międzynarodowych – EFN I ICN.

Aktualnie przygotowujemy się do kolejnego posiedzenia Zarządu EFN, które po ponad dwuletniej przerwie odbędzie się fizycznie w Słowenii w dniach 13-14 października. W tematyce posiedzenia znajduje się szereg kluczowych zagadnień, między innymi dotyczących korelacji działań EFN z priorytetami polityki zdrowotnej EU, ale także w drugim dniu obrad odbędą się wybory na dwóch członków Zarządu i V-ce Prezesa.

W najbliższych dniach 13 września mam zaszczyt reprezentować EFN i ICN na posiedzeniu jednej z grup działających przy Komisji Europejskiej „Supporting Ukraine, neighbouring EU Member States and Moldova” Network.

ICN przekazał nam symboliczne wsparcie finansowe, na rzecz działań związanych
z pomocą Ukrainie. Liczymy tez na pomoc materialną w organizacji Konferencji, o której wspominałam wcześniej.

Aktualnie w ICN prowadzone są prace nad nowym modelem członkostwa, co być może pozwoli na przecięcie „węzła gordyjskiego” polegającego na braku możliwości opłacania składki przez Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie o małej liczbie członków.

Ale bardzo proszę o uspokojenie wszystkich zatroskanych, jesteśmy dalej
w strukturach ICN, bardzo mocno zaangażowani we współprace, ale podobnie jak inne kraje czekamy na nowe regulacje ICN w zakresie warunków członkostwa.

Aktualnie rozpoczynają się już przygotowania do Kongresu ICN w roku 2023
w Montrealu. Możemy zgłaszać prace, ale także podjąć się organizacji warsztatów tematycznych lub dedykowanych Sesji, czekam na Wasze pomysły.

10.   10. Nasze plany na najbliższy rok, czyli 2022/2023.

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PTP, w najbliższych miesiącach rozpoczynamy proces wyborów w strukturach naszego Towarzystwa. Na najbliższym posiedzeniu ZG planowanym w końcu wrześniu, planowane jest przyjęcie Harmonogramu i Regulaminów wyborczych. Oczywiście wybory będą odbywać się najpierw w Kołach, Oddziałach a finalnie na poziomie Krajowym. Ponieważ w ostatnich latach zmieniło się tak wiele, przeszliśmy przez ciężką pandemię, doświadczamy razem z naszymi sąsiadami skutków i tragedii wojny, system edukacji i opieki zdrowotnej wszedł w nową epokę cyfryzacji, i jeszcze mamy kryzys gospodarczy i energetyczny, musimy też odważnie podejść do wypracowania nowego modelu funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Dlatego zapraszam do dyskusji nad Statutem, celami i strukturą organizacyjną.

Zapraszam młodych liderów, którzy kochają zawód i mogą oddać działalności społecznej cześć swojego czasu i energii.

Aby poznać Wasze opinie w kwestiach podstawowych celów zadań i modelu funkcjonowania PTP – w najbliższych dniach wyślemy do wszystkich członków dedykowany kwestionariusz.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do współpracy!

dr Grażyna Wójcik

Prezes
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania