SARS-CoV-2

W związku z zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem 2019–nCoV (SARS-CoV-2 ) informujemy, że w Centrum Zdrowia w Mikołowie podjęto m.in. działania prewencyjne w ww. sprawie:• wprowadzono ograniczenie  odwiedzin,• oplakatowano...