Dostawa urządzenia rehabilitacyjno – diagnostycznego

  ZP/5/2021 Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym – Art. 275 pkt. 1 ustawy Dostawa urządzenia rehabilitacyjno – diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią Termin składania ofert: 14-10-2021r...

Świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń

oraz usług współpielęgnacji pacjentów w zakresie opieki medycznej Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Termin składania ofert: 14-09-2021r ogłoszenie SWZ załącznik nr 1 formularz oferty załącznik do formularza...

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł PP/4/2021 Dostawa materiałów biurowych i  eksploatacyjnych Termin składania ofert: 26-07-2021r umowa załącznik nr 1 formularz ofertowy warunki zamówienia informacja...

Dostawa druków medycznych i biurowych

Przetarg publiczny  o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł  PP/3/2021 Dostawa druków medycznych i biurowych Termin składania ofert: 15-07-2021r warunki zamówienia formularz ofertowy załącznik nr 1 kody Pakiet...