Informacja zamawiającego

Zamawiający informuje, iż stroną prowadzonych postępowań od 2023 roku jest Platforma e-Zamówienia dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl