ZP/4/2022 Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i analizatora

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – art. 275 pkt1 ustawy Pzp ZP/4/2022 Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i analizatora parametrów biochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych Termin składania ofert:...

PP/1/2022 Dostawa preparatów do dezynfekcji

Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych Dostawa preparatów do dezynfekcji Termin składania ofert: 25-03-2022r   warunki zamówienia formularz oferty załącznik nr 1 umowa odpowiedź nr 1 informacja...

ZP/3/2022 Dostawa materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych

ZP/3/2022 Dostawa materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych   Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – art. 275 pkt1 ustawy Pzp   Termin składania ofert: 10-03-2022r   ​ ogłoszenie SWZ załącznik nr 1 formularz oferty...

ZP/2/2022 Dostawa preparatów do dezynfekcji

  ZP/2/2022 Dostawa preparatów do dezynfekcji   Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – art. 275 pkt1 ustawy Pzp   Termin składania ofert: 2-03-2022r   ​ ogłoszenie załącznik nr 6 grupa kapitałowa załącznik nr 5...

Dostawa jednorazowych artykułów higienicznych…

ZP/1/2022   Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp   Dostawa jednorazowych artykułów higienicznych   Termin składania ofert 18-02-2022r ogłoszenie SWZ załącznik nr 1 formularz oferty załącznik...