PP/10/2019 – Dostawa oleju opałowego

Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Zadanie: Dostawa oleju opałowego Termin składania ofert: 29-08-2019 r. SIWZ: warunki zamówienia formularz ofertowy załącznik...

PP/9/2019 – Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Termin składania ofert: 17-07-2019 roku SIWZ: formularz ofertowy...

PP/8/2019 – Dostawa druków medycznych i biurowych

Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Dostawa druków medycznych i biurowych. Termin składania ofert: 17-07-2019 roku SIWZ: formularz ofertowy kody Pakiet...