PP/4/2020 Dostawa jednorazowych artykułów higienicznych

Przetarg publiczny  o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro PP/4/2020 Dostawa jednorazowych artykułów higienicznych Termin składania ofert: 8-02-2021r DOKUMENTY warunki zamówienia...

ZP/12/2020 Dostawa leków

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 214 000 euro  ZP/12/2020  Dostawa leków Termin składania ofert: 22-01-2021r DOKUMENTY ogłoszenie SIWZ formularz ofertowy załącznik...

ZP/11/2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro ZP/11/2020  Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Zamawiającego Termin składania ofert: 30-12-2020r...

ZP/9/2020 Świadczenie usług w zakresie ochrony

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro ZP/9/2020 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz usług portierskich...