Regulamin odwiedzin w szpitalu

Regulamin odwiedzin pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie

 1. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne oddziałów zalecane są odwiedziny w godzinach: 12:00 – 18:00.
 2. Wszyscy odwiedzający obowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej w Szatni.
 3. Wstęp dzieci w wieku poniżej 12 lat na oddział jest zabroniony.
 4. O zasadach pobytu i godzinach odwiedzin w indywidualnych przypadkach decyduje Ordynator, Lekarz Dyżurny lub Pielęgniarka.
 5. Zalecane jest odwiedzanie jedno-czasowo najwyżej 2 osób do jednego pacjenta oraz przed i po kontakcie z chorym umycie i zdezynfekowanie rąk.
 6. W trakcie odwiedzin wskazane jest w miarę możliwości korzystanie z pokojów dziennego pobytu.​​?
 7. Podczas odwiedzin należy odnosić się z szacunkiem do innych chorych, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu.
 8. Należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00 (dotyczy osób, które otrzymały zgodę Ordynatora do przebywania przy pacjencie w godzinach nocnych).
 9. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 10. Dyrekcja Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału.

Niewskazane jest:

 1. Siadanie i leżenie na łóżku chorego.
 2. Spożywanie posiłków razem z chorym w salach.
 3. Korzystanie z łazienek przy salach chorych.

Zabrania się:

 1. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 2. Palenia papierosów na terenie szpitala.
 3. Przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich czy wykonywanych przez pielęgniarki czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału.

Natomiast w przypadku zakłócania porządku zostanie niezwłocznie powiadomiona Policja.