Projekt „ŚLĄSKIE POMAGA”

Projekt „ŚLĄSKIE POMAGA”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym –Poddziałanie 9.2.8 dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łaziskach Górnych...

Doposażenie Szpitala Powiatowego w Mikołowie w aparaturę medyczną w celu osiągnięcia kompleksowej opieki nad kobietą i noworodkiem

Informujemy, że w dniu 19 października 2018 r. Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zawarła umowę z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę...