Inwestuj w pielęgniarstwo i szanuj prawa do zabezpieczenia zdrowia globalnego, koncentrując się na potrzebie ochrony, wspierania i inwestowania w zawód pielęgniarki w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym świecie”.

Z datą lutową chciałabym prosić o zamieszczenie sprawozdania merytorycznego ( w załączniku: PTP Spr. Merytoryczne za rok 2021 )

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania