W dniu 23 listopada 2022 roku  odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Terenowego PTP w Mikołowie.

W zebraniu wzięło udział 20 członkiń Koła (w tym 1 członek honorowy), co stanowi  46% uprawnionych do głosowania.

W II terminie wyborów został wyłoniony Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna oraz Delegaci na Zjazd Wojewódzki.

 

 

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie na lata 2022-2026 przedstawia się następująco:

 • Krybus Sylwia – przewodnicząca
 • Wójcik Renata – wiceprzewodnicząca
 • Rochel Małgorzata – sekretarz
 • Kubica Barbara – skarbnik
 • Kania Anna – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Mundała Maria– przewodnicząca
 • Głos Anna – sekretarz
 • Marcisz Krystyna – członek

Delegatki na Zjazd Wojewódzki:

 • Głos Anna
 • Krybus Sylwia
 • Szołtysek Irena

 

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania