Misja

Po pierwsze pacjent…

Misją Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest zapewnienie każdemu pacjentowi kompleksowej opieki zdrowotnej przy zastosowaniu skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów Spółki.
Naczelna wartość, która nam przyświeca od początku funkcjonowania – to troska o zdrowie i życie naszych pacjentów. W atmosferze spokoju, bezpieczeństwa i zaufania, zapewniamy pacjentom wysokiej jakości poziom świadczeń medycznych przy pełnym poszanowaniu praw, intymności i godności człowieka.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i pracowników, stale dążymy do najwyższych standardów jakościowych. Stosujemy strategię przywództwa jakościowego, którą opieramy na długookresowych, strategicznych celach, osiąganych dzięki zdolności do ciągłego doskonalenia. Dążymy do tego, aby nasze placówki, w tym Szpital były wzorowe w swojej statutowej działalności, przez to podnosimy zaufanie i satysfakcję pacjentów.