Kontakt

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o

TELEFONY

ADMINISTRACJA

Centrala

32 325 75 00

Sekretariat

32 325 76 35

Prezes Spółki

32 325 76 35

Dyrektor ds. medycznych

32 325 76 35

Dyrektor ds. administracyjno -finansowych

32 325 76 37

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

32 325 75 21

Dział Administracyjny

32 325 76 28

Dział Techniczny

32 325 76 33

Dział Polityki Kadrowej i Szkoleń

32 325 76 30

Dział Księgowości

32 325 76 31/627

Dział Umów

32 325 76 39

Dział Statystyki Medycznej

32 325 75 64/565

Przełożona Pielęgniarek i Położnych

32 325 75 54

Stanowisko ds. BHP i p.poż.

32 325 76 38

Pielęgniarka Epidemiologiczna

32 325 76 38

SZPITAL POWIATOWY

Centrala Szpitala

32 325 75 00

Izba Przyjęć

32 325 75 46

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

32 325 76 00

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

punkt pielęgniarski – położnictwo

32 325 75 34

punkt pielęgniarski – ginekologia

32 325 75 33

blok porodowy

32 325 75 39

sekretariat oddziału

2 325 75 32

Oddział Noworodkowy

punkt pielęgniarski

32 325 75 36

Oddział Chorób Wewnętrznych

punkt pielęgniarski

32 325 75 40

Oddział Geriatryczny

punkt pielęgniarski

32 325 75 66

Oddział Neurologiczny

punkt pielęgniarski

32 325 75 43

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

punkt pielęgniarski

32 325 75 57

Dział Rehabilitacji

32 325 75 52

Szkoła Rodzenia

32 325 75 39

DIAGNOSTYKA

Laboratorium Analityczne

32 325 75 45

Pracownia Endoskopi

32 325 75 55

Pracownia USG

Mikołów ul. Waryńskiego 2

32 325 75 46

Mikołów ul. Okrzei 31

32 226 23 67 wew.50

EEG

32 325 75 44

EMG

32 325 75 23

PORADNIE

Przychodni Wielospecjalistyczna
Mikołów ul. Okrzei 31

Poradnia urologiczna

32 226 20 72 wew.31

Poradnia kontroli rozwoju wcześniaków i noworodków ryzyka

32 226 20 72 wew.20

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

32 226 20 72  wew.20

Poradnia wad postawy

32 325 75 44

Poradnia profilaktyki i leczenia odwykowego

32 226 20 72 wew.37

Filia Nr 1
Mikołów ul. Waryńskiego 2

Poradnia urologiczna

32 325 75 44

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia neurologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia dla Kobiet

32 325 75 50

Filia Nr 2 Mikołów Mokre, ul. Wojska Polskiego 34

32 226 12 28

Filia Nr 3 Mikołów Paniowy, ul. Przelotowa 70

32 226 13 27

Filia Nr 4 Mikołów Kamionka, ul. Katowicka 91

32 226 25 69

Poradnia Medycyny Pracy Mikołów, ul. Waryńskiego 2

32 325 75 53