Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło w Jaworznie zaprasza na Konferencję z okazji 60-lecia powstania Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Jaworznie, która odbędzie się w dniu 7 października 2022 roku o godz. 9:30 w sali teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków przy ul. Inwalidów Wojennych 2 (Osiedle Stałe)