Życzenia noworoczne

Z okazji Nowego Roku pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia, codziennego optymizmu i spełnienia marzeń! Niech ten nowy rok okaże się szczodry w sukcesy i umożliwi realizację wszystkich marzeń. Życzy Zarząd PTP

,,Problemy Pielęgniarstwa” czasopismo PTP

Szanowni Państwo członkowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskiego od ponad 25 lat wydaje czasopismo naukowe Problemy Pielęgniarstwa, obecnie Nursing Problems które jest wydawane przez wydawnictwo Termedia...

Posiedzenie ZG PTP 26.05.2020

Na posiedzeniu w dn. 26.05.2020r. Zarząd Główny PTP przyjął kilka kluczowych stanowisk dot. konieczności intensyfikacji działań Ministra Zdrowia na rzecz wzmocnienia samodzielności zawodowej Pielęgniarek i wzmocnienia pozycji zawodowej...