Na posiedzeniu w dn. 26.05.2020r. Zarząd Główny PTP przyjął kilka kluczowych stanowisk dot. konieczności intensyfikacji działań Ministra Zdrowia na rzecz wzmocnienia samodzielności zawodowej Pielęgniarek i wzmocnienia pozycji zawodowej w systemie opieki zdrowotnej, niezależnie od działań związanych z Pandemią. W załączniku Pismo do Ministra Zdrowia

Posiedzenie ZG PTP 26.05.2020r.przeprowadzone zdalnie na Platformie Microsoft 365 przy użyciu MST Teams, dot.:
1. Program posiedzenia ZG PTP
2. Punkt informacyjno-konsultacyjny dla Pielęgniarek i Położnych w dobie Koronawirusa – sprawozdanie
3. Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019- sprawozdanie

PTP Program+Sprawozdanie z Konkursu Piel.

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)