Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Korzystając z nowej bezpośredniej formy komunikacji z naszymi członkami, wzorem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które ma status organizacji pożytku publicznego. Liczy się każda złotówka!    Wystarczy tylko w deklaracji podatkowej wpisać nasz NR KRS 0000065610.                                                                                          

Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji   zadań statutowych, dalszej pracy na rzecz pielęgniarstwa, a jednocześnie będą wyrazem naszej zawodowej solidarności. Chciałabym podkreślić, że wszystkie osoby zaangażowane w sposób szczególny w prace naszego Towarzystwa t.j. członkowie Zarządu Głównego PTP, Przewodniczące i członkowie władz Oddziałów, członkowie Rady Naukowej, Komisji Historycznej oraz  Komitet Redakcyjny czasopisma Problemy Pielęgniarstwa realizują swoje zadania jako działalność społeczną. Od nas wszystkich zależy czy 1% naszego podatku przekażemy na cele związane z rozwojem  pielęgniarstwa, czy też pozostawimy do dyspozycji rządu.

 Z góry dziękujemy za Waszą życzliwość i zaufanie!

W imieniu

Zarządu Głównego PTP

„2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej”
( 2020 International Year of the Nurse and the Midwife)