DZIAŁ FIZJOTERAPII

Dział Fizjoterapii udziela świadczeń pacjentom hospitalizowanym oraz pacjentom skierowanym do rehabilitacji ambulatoryjnej, która obejmuje świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu pacjenta, jeśli pacjent nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do Działu Fizjoterapii.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawia każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątkowo – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – skierowanie może wydać tylko lekarz poradni rehabilitacji medycznej lub lekarz poradni ortopedii i traumatologii.

Pacjent ze skierowaniem na zabiegi ustala w Dziale Fizjoterapii termin zabiegów lub wpisany zostaje na listę oczekujących. Pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie i kartę elektroniczną ŚOW NFZ. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w Dziale Fizjoterapii w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Pacjenci skierowani na zabiegi fizykoterapeutyczne mogą skorzystać maksymalnie do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Na odwrocie skierowania – w karcie zabiegów fizjoterapeutycznych – pacjent podpisem potwierdza wykonanie zabiegów w danym dniu.

Zakres wykonywanych zabiegów:

 • Elektroterapia: diadynamik, jonoforeza, prądy interferencyjne, tonoliza, galwanizacja, prądy Tens, prądy Kotza, prądy Traberta
 • Światłolecznictwo: laser, promienie IR – miejscowe, solux, lampa kwarcowa
 • Ultradźwięki, jonoforeza
 • Magnetoterapia
 • Krioterapia
 • Wodolecznictwo: masaż wirowy KKG, KKD,
 • Drenaż limfatyczny (miejscowy)
 • Masaż klasyczny częściowy
 • Kinezyterapia

Zakres ćwiczeń usprawniających obejmuje: schorzenia ortopedyczne,  neurologiczne, internistyczne, reumatyczne i chirurgiczne.

Pacjent zobowiązany jest posiadać strój sportowy.

Lokalizacja

budynek Przychodni Wielospecjalistycznej – Mikołów, ul. Okrzei 31, I piętro

Telefon

32 226-23-67 wew.62

Rejestracja czynna

tylko na miejscu, poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00

Harmonogram zabiegów

 • poniedziałek,wtorek, piątek: 8.00– 15.30
 • środa, czwartek: 10.30 – 18.00

Kadra

 • Kierownik: mgr Anna Brzezina