Punkt pielęgniarski 32 325 75 40

   Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń internistycznych, tj. chorobami układu krążenia, oddychania, układu moczowego
i krwiotwórczego, przewodu pokarmowego. Przyjmowani są przede wszystkim pacjenci w ostrych stanach zagrożenia życia oraz w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia u osób cierpiących na choroby przewlekłe.

   Oddział znajduje się na II piętrze i liczy 37 łóżek,
w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego
z monitoringiem podstawowych czynności życiowych pacjentów. Pacjenci mają zapewniony dostęp
do badań diagnostycznych w oddziale (pracownia EKG z zestawem do prób wysiłkowych i monitorowania EKG - holter, USG
z możliwością badań z zakresu echokardiografii
z zastosowaniem kolorowego Dopplera, pracownia endoskopowa dysponująca sprzętem firmy Olympus), badań diagnostyki obrazowej w pracowni na terenie szpitala oraz innych badań i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno-leczniczym
w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów.

   Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą specjalizację lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych.

   Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Pacjenta zawierającym informacje dotyczące pobytu w szpitalu.

Ordynator
dr n. med. Aleksandra Dobrowolska
Z-ca Ordynatora
lek. Gabriela Stachańczyk-Chrobok
Lekarze
lek. Ewa Sarna-Krótki
lek. Małgorzata Mastej-Nowak
lek. Grażyna Keyha
lek. Agnieszka Woźnica
lek. Anna Brańczyk
lek. Damian Kalisz
dr n. med. Jacek Czapla
dr n. med. Józef Andrzejewski
Rezydenci
lek. Katarzyna Pulter
lek. Paulina Morawiec – Kłosek
lek. Magdalena Wojtuszek
lek. Anna Juszczyk
lek. Mariusz Kucharczyk
Pielęgniarka Oddziałowa
Ilona Salisz
Sekretarka medyczna
Kinga Piasecka

×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.