Punkt pielęgniarski 32 325 75 40

   Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń internistycznych, tj. chorobami układu krążenia, oddychania, układu moczowego
i krwiotwórczego, przewodu pokarmowego. Przyjmowani są przede wszystkim pacjenci w ostrych stanach zagrożenia życia oraz w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia u osób cierpiących na choroby przewlekłe.

   Oddział znajduje się na II piętrze i liczy 37 łóżek,
w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego
z monitoringiem podstawowych czynności życiowych pacjentów. Pacjenci mają zapewniony dostęp
do badań diagnostycznych w oddziale (pracownia EKG z zestawem do prób wysiłkowych i monitorowania EKG - holter, USG
z możliwością badań z zakresu echokardiografii
z zastosowaniem kolorowego Dopplera, pracownia endoskopowa dysponująca sprzętem firmy Olympus), badań diagnostyki obrazowej w pracowni na terenie szpitala oraz innych badań i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno-leczniczym
w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów.

   Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą specjalizację lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych.

   Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Pacjenta zawierającym informacje dotyczące pobytu w szpitalu.

Ordynator
dr n. med. Aleksandra Dobrowolska
Z-ca Ordynatora
lek. Gabriela Stachańczyk-Chrobok
Lekarze
lek. Ewa Sarna-Krótki
lek. Małgorzata Mastej-Nowak
lek. Grażyna Keyha
lek. Agnieszka Woźnica
lek. Anna Brańczyk
lek. Damian Kalisz
dr n. med. Jacek Czapla
dr n. med. Józef Andrzejewski
Rezydenci
lek. Katarzyna Pulter
lek. Paulina Morawiec – Kłosek
lek. Magdalena Wojtuszek
lek. Anna Juszczyk
lek. Mariusz Kucharczyk
Pielęgniarka Oddziałowa
Ilona Salisz
Sekretarka medyczna
Kinga Piasecka

×