To mamy także! Realizujemy projekt „Rozwój e-Usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie”. Wszystko po to, by sprawniej działać dla Was. Przedmiotem projektu jest dostosowanie i modernizacja infrastruktury sieciowej i teletechnicznej, zakup oprogramowania, zakup sprzętu oraz prace wdrożeniowe. 
Wszystko po to, by zwiększyć dostępność do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Kwota realizacji projektu to 2 894 113,13 zł.
Nasza szpitalna administracja z Prezesem Zarządu dr Cezary Tomiczek na czele pozyskała dofinansowanie z funduszy UE 2 459 996,16 zł
Pozostała kwota to dofinansowanie Powiatu Mikołowskiego. Dziękujemy Staroście Mikołowskiemu Mirosław Duży, członkom zarządu powiatu i Radzie Powiatu Mikołowskiego! To ogromny krok do przodu!