Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Medyczny nasza placówka zakupiła mobilne i stacjonarne urządzenia robotyczne.