Poradnia profilaktyki i leczenia odwykowego

Dla osób bez skierowania

Lokalizacja
budynek główny, wejście odrębne za Poradnią Ogólną

Telefon

32 226 20 72; 226 23 67 wew. 37

Poradnia czynna

  • wtorek i piątek: 8.00 – 18.00
  • środa : 8.00 – 15.00

Pracujący

 

  • mgr Grażyna Prachniak
  • Jerzy Rutkowski