Uprzejmie informuje się, że brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami :

  • Oddziału chorób wewnętrznych i Oddziału neurologicznego w roku 2000 i 2001
  • Oddziału ginekologiczno – położniczego w roku 1999 i 2000
  • Poradni specjalistycznych w latach 1990 – 2000

 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej wydanie do 28.02.2023 po uprzednim złożeniu wniosku.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do zniszczenia

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2022 poz. 1876)

Mikołów, 25.01.2023r.