Z wielką radością informujemy, iż Centrum Zdrowia w Mikołowie certyfikaty potwierdzające zgodność funkcjonowania naszych systemów zarządzania jakością z normą ISO 9001 oraz ISO 27001
Warto podkreślić, iż ISO 9001 funkcjonuje w naszym szpitalu od 2004r., co oznacza, iż od blisko 20 lat stawiamy na jakość i zgodność systemu zarządzania z wymogami ISO.
ISO 27001 to nowa wdrożona w Centrum Zdrowia w Mikołowie norma, która związana jest z bezpieczeństwem informacji.
W imieniu Zarządu składamy serdeczne podziękowania oraz gratulacje pracownikom naszej placówki, którzy byli zaangażowani w procedurę certyfikacji.