Projekt „ŚLĄSKIE POMAGA”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym –Poddziałanie 9.2.8 dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łaziskach Górnych na kwotę 74000,00zł.

Centrum Zdrowia w Mikołowie złożyło wniosek do Projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym –Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 –tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020–jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Centrum Zdrowia w Mikołowie  otrzymało na realizacje dwóch zadań kwotę 78.000,00 zł za które kupiono dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych niezbędny sprzęt w podziale na zadania:

Zadanie 2, pod nazwą: „Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

Centrum Zdrowia w Mikołowie zakupiło dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łaziskach Górnych:

Maseczki chirurgiczne, półmaska typu FFP2/FFP3, rękawice jednorazowe, fartuchy higieniczne, kombinezony ochronne, ochrona na buty, czepki ochronne, płyn do dezynfekcji powierzchni, chusteczki do dezynfekcji powierzchni płyn do dezynfekcji rąk.

Finansowanie ze środków projektu: 56.000,00 zł

Zadanie nr 3, pod nazwą : „Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

Centrum Zdrowia w Mikołowie zakupiło dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łaziskach Górnych:

Przepływowe lampy bakteriobójcze, system do mycia i dezynfekcji, stojaki do kroplówek, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne na wózku, wózki na odpady medyczne, maty dezynfekcyjne.

Finansowanie ze środków projektu: 18.000,00 zł