Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie wchodzi w nowy 2023 rok ze znaczącymi zmianami.
Witamy nowego Prezesa Zarządu Spółki Mateusza Niewdanę, który od 1 stycznia zastąpił na tym stanowisku Cezarego Tomiczka. Były prezes złożył rezygnację, która została przyjęta. Dziękujemy panu Tomiczkowi za dotychczasową pracę.
Pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej Spółki Centrum Zdrowia, mamy nadzieję na jej ustabilizowanie oraz wdrożenie koniecznych i potrzebnych zmian. Przed nowym prezesem trudne zadanie, uważamy jednak, że posiadane doświadczenie i praca z dobrym zespołem pozwolą zrealizować zamierzone cele.
Nowy prezes pan Mateusz Niewdana przychodzi do nas ze Szpitala w Knurowie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora szpitala i prokurenta spółki. Oprócz doświadczenia w zarządzaniu szpitalem posiada odpowiednie kwalifikacje, m.in. w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.