Punkt pielęgniarski 32 325 75 57

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej specjalizuje się przede wszystkim w rehabilitacji wczesnej osób ze znacznymi deficytami neurologicznymi - głębokie niedowłady we wczesnych fazach udaru mózgu,
z współistniejącymi zaburzeniami mowy i innych funkcji poznawczych - pamięci, uwagi, koncentracji. W trakcie pobytu zapewniamy pacjentom całodobową opiekę medyczną, kompleksową rehabilitację ruchową dostosowaną do potrzeb
i możliwości pacjenta, zabiegi fizykalne, terapię psychologiczną i logopedyczną, terapię zajęciową. Usprawnianie pacjentów odbywa się
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do terapii. Zajęcia z terapii zajęciowej umożliwiają pacjentom naukę czynności codziennych, których wykonywanie jest utrudnione przez istniejącą niepełnosprawność.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy schorzenia neurologicznego na podstawie skierowania lekarza z oddziału: neurologii, neurochirurgii, OIOM, chirurgii ogólnej, ortopedii
i traumatologii.

W przypadku przewlekłych schorzeń neurologicznych obowiązuje skierowanie z poradni: neurologicznej, neurochirurgicznej, rehabilitacyjnej, chirurgicznej, urazowo-ortopedycznej.

Pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia przez Ordynatora Oddziału. Pacjenci po przyjęciu są badani, oceniane są ciężkość uszkodzeń oraz ubytków, co staje się podstawą indywidualnego programu terapii, realizowanego w oddziale przez
3 do 12 tygodni.

Zespół Oddziału tworzą lekarze specjaliści z zakresu rehabilitacji leczniczej, neurologii, chorób wewnętrznych, specjaliści z zakresu psychologii
i logopedii, personel pielęgniarski i pomocniczy, terapeuci zajęciowi oraz zespół fizjoterapeutów.

Ordynator
dr n. med. Maciej Makuch
Lekarz
lek. Elwira Zalejska
Pielęgniarka Oddziałowa
Tatiana Sobel
Logopeda
mgr Bogusława Maculewicz
mgr Karolina Pawlak
Psycholog
mgr Sylwestra Pietraś
mgr Magdalena Kulczycka-Lorek
Terapeuta zajęciowy
Małgorzata Łyszczarz
Anna Szarek
Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów
mgr Anetta Stawinoga

×