Punkt pielęgniarski 32 325 75 66

Oddział Geriatryczny rozpoczął działalność
w styczniu 2012 roku. Posiada 20 łóżek, w tym salę intensywnego nadzoru z monitorowaniem podstawowych funkcji życiowych. Działalność oddziału zapewnia diagnostykę i leczenie chorób wieku podeszłego w szerokim zakresie. W tym celu wykorzystuje bazę diagnostyczną szpitala: laboratorium analityczne, pracownie USG
i endoskopii, pracownie badań holterowskich
i spirometrycznych oraz zakład diagnostyki obrazowej (TK). W przypadkach niezbędnych korzysta
z konsultacji lekarzy wielu innych specjalności. Pacjentów otacza staranną opieką dobrany zespół specjalistów geriatrów doświadczonych pielęgniarek, psycholog i fizjoterapeuta. Średni czas pobytu pacjenta w oddziale wynosi 10 dni.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą specjalizację lekarzy w zakresie geriatrii.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Pacjenta zawierającym informacje dotyczące pobytu w szpitalu.

Ordynator
lek. Marcin Sosnowski
Z-ca Ordynatora
dr n. med. Andrzej Kurek
Psycholog
mgr Grażyna Prachniak
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Rochel

×