Uprzejmie informuje się, że brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Neurologicznego w roku 1998 i 1999 oraz Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w roku 1998.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej wydanie do 28.02.2021 po uprzednim złożeniu wniosku.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do zniszczenia.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417)

Mikołów, 22.01.2021r.