Zasady przyjęcia na oddziały szpitalne

Pacjenci na oddziały szpitalne są przyjmowani w trybie planowym i nagłym.

PRZYJĘCIE PLANOWE:

 • Pacjent zgłaszający się do szpitala na leczenie w trybie planowym powinien posiadać przy sobie następujące dokumenty:
  • skierowanie do szpitala
  • dowód tożsamości z numerem PESEL
  • kartę elektroniczną ŚOW NFZ
  • dokumentacje z poprzednich pobytów w szpitalu
  • rzeczy osobiste
 • Pacjent powinien zgłosić się na Izbę Przyjęć, gdzie ma zakładaną historię choroby.
 • Godziny przyjęć planowych ustalają poszczególne oddziały.
 • Izba Przyjęć znajduje się na parterze głównego budynku Szpitalnego, wejście od ul. Katowickiej.
 • Po załatwieniu formalności na Izbie Przyjęć pacjent wraz z pielęgniarką udaje się na dany oddział do dyżurki pielęgniarek, gdzie jest dokładnie informowany na jakiej sali będzie przebywał, gdzie znajduje się łazienka, toaleta, itd.

PRZYJĘCIE NAGŁE:

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie.

 • Pacjenci bez skierowania, w tzw. nagłych przypadkach, są badani przez lekarzy Izby Przyjęć i jeśli istnieje potrzeba hospitalizacji procedura przyjęcia na oddział jest identyczna jak w przypadku pacjenta ze skierowaniem.