Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro

Zadanie: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie i monitoringu obiektu Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie

Termin składania ofert: 20.12.2019 roku

SWZ:

Informacja z otwarcia:

Wyniki: