Szpital Powiatowy

43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 2

  • Centrala tel.: 32 325 75 00
  • Portiernia tel.: 32 325 75 30
  • Izba Przyjęć tel.: 32 325 75 46

Uwaga: Telefony na oddziały, poradnie i.t.p. można znaleźć we właściwych zakładkach tych komórek.