Oddział Geriatryczny

Medycyna wieku podeszłego, czyli geriatria zajmuje się diagnostyką i procesem leczenia osób, które ukończyły 60 rok życia.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Geriatrycznym leczą się z powodu wielu współistniejących chorób zarówno tych, które przebiegają odmiennie i nietypowo dla procesu starzenia się, jak również schorzeń typowych dla okresu starości (otępienie, choroby zwyrodnieniowe stawów, upadki, odleżyny itp.).

Naszym głównym celem jest przywrócenie w miarę możliwości dobrego stanu fizycznego, psychicznego i społecznego oraz jego utrzymanie na dobrym poziomie. Duży nacisk kładziony jest poprawę sprawności ruchowej, umożliwiający niezależność starszego pacjenta w zakresie samoobsługi oraz opóźnienie okresu pojawienia się niepełnosprawności lub też pogłębienia się już istniejącej. W naszych działaniach dążymy do ulepszenia komfortu życia ludzi w wieku podeszłym poprzez zminimalizowanie dyskomfortu wpływającego na codzienne funkcjonowanie.

Oddział Geriatryczny świadczy usługi diagnostyczno – lecznicze na rzecz chorych w podeszłym wieku w szerokim zakresie. Wyposażony jest w 20 łóżek, w tym salę intensywnego nadzoru z monitorowaniem podstawowych funkcji życiowych. W tym celu wykorzystuje bazę diagnostyczną szpitala: laboratorium analityczne, pracownie USG i endoskopii, pracownie badań holterowskich i spirometrycznych oraz zakład diagnostyki obrazowej (TK).

Chorzy leczeni w oddziale są doświadczonego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego.

W przypadkach niezbędnych korzysta z konsultacji lekarzy wielu innych specjalności. Pacjentów otacza staranną opieką dobrany zespół specjalistów geriatrów doświadczonych pielęgniarek, psycholog i fizjoterapeuta.
Przyjęcie do Oddziału Geriatrii następuje na podstawie skierowania wystawionego przez Lekarza Rodzinnego lub inną jednostkę.

Lokalizacja

Budynek główny Szpitala, II piętro, wejście od ul. Katowickiej

Telefony

Punkt pielęgniarski : 32 325 75 66

Ordynator oddziału: 32 325 75 74 (12:00-13:00)

Dyżurka lekarska: 32 325 75 67 (8:00-12:00)

Personel

Ordynator: lek. Marcin Sosnowski – specjalista geriatra, specjalizacja z chorób wewnętrznych

Z-ca Ordynatora: dr n. med. Andrzej Kurek – specjalista geriatra, specjalista chorób wewnętrznych

Lekarz: lek. Błasiak Katarzyna – specjalista geriatra

Psycholog: mgr Grażyna Prachniak

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Rochel

Sekretarka medyczna: Joanna Kukwa