Blok operacyjny z działem anestezjologii

Blok Operacyjny z Działem Anestezjologii jest wydzieloną medyczną komórką organizacyjną, w której przeprowadzane są planowe i nagłe zabiegi operacyjne z udziałem zespołu anestezjologicznego.

Do zakresu zadań Bloku Operacyjnego z działem Anestezjologii należy udzielanie świadczeń zdrowotnych o charakterze procedur operacyjnych oraz udzielanie świadczeń w Izbie Przyjęć i innych oddziałach szpitalnych, gdy zachodzi konieczność stosowania wspomaganego lub kontrolowanego oddechu, udrażniania dróg oddechowych oraz czynności reanimujących.

Wysokie kwalifikacje lekarzy i personelu pielęgniarskiego oraz nowoczesny sprzęt gwarantują świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, co zapewnia bezpieczeństwo chorych w czasie zabiegu operacyjnego i znieczulenia. W zakresie anestezjologii wykonuje się pełen profil znieczuleń do planowych i nagłych zabiegów.

Telefon

Punkt pielęgniarski : 32 325 75 47

Personel

Kierownik: lek. Jerzy Kubacki
Lekarze:

  • lek. Anna Prokopowicz
  • lek. Elżbieta Dziąćko
  • lek. Teresa Golus – Złoty
  • lek. Marian Migas
  • lek. Anna Szelka-Urbańczyk
  • lek. Ewgenij Mozgunow

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aleksandra Boczek