Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej specjalizuje się przede wszystkim w rehabilitacji wczesnej osób ze znacznymi deficytami neurologicznymi – głębokie niedowłady we wczesnych fazach udaru mózgu ze współistniejącymi zaburzeniami mowy i innych funkcji poznawczych – pamięci, uwagi, koncentracji.

W Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu i układu nerwowego, którzy nie są w stanie korzystać ze świadczeń ambulatoryjnych i wymagają całodobowego nadzoru fachowego.
W trakcie pobytu zapewniamy pacjentom całodobową opiekę medyczną, kompleksową rehabilitację ruchową dostosowaną do potrzeb i możliwości pacjenta, zabiegi fizykalne, terapię psychologiczną i logopedyczną, terapię ruchową. Usprawnianie pacjentów odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do terapii. Zajęcia z terapii ruchowej umożliwiają pacjentom przywrócenie umiejętności do wykonywania czynności codziennych, których wykonywanie jest utrudnione przez istniejącą niepełnosprawność.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy schorzenia neurologicznego na podstawie skierowania lekarza z oddziału: neurologii, neurochirurgii, OIOM, chirurgii ogólnej, ortopedii
i traumatologii.

Pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia przez Ordynatora Oddziału. Po przyjęciu są badani, oceniane są ciężkość uszkodzeń oraz ubytków, co staje się podstawą indywidualnego programu terapii, realizowanego w oddziale przez 3 do 12 tygodni.

Lokalizacja
budynek główny Szpitala, I piętro, wejście od ul. Katowickiej

Telefon

Punkt pielęgniarski : 32 325 75 57

Personel

 

Lekarze:

  • Ordynator: Lek. Anna Pyka

  • Z-ca ordynatora: dr n. med. Dorota Roszkowska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Tatiana Sobel

Logopeda:

  • mgr Aleksandra Strach-Sączewska
  • mgr Borowczyk Magdalena

Psycholog:

  • mgr Żebrowska Karolina
  • mgr Magdalena Kulczycka-Lorek

Terapeuta zajęciowy:

  • Małgorzata Łyszczarz
  • Anna Szarek

Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów:

  • mgr Anna Brzezina

Sekretarka medyczna: Joanna Kukwa