Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro – ZP/8/2019

Zadanie: Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zamawiającego

Termin składania ofert: 19-09-2019 roku

SIWZ:

Odpowiedzi:

Wyniki: