Procedura wyłonienia kandydata na stanowisko ordynatora zostanie przeprowadzona w trybie pozakonkursowym. Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) należy wysłać w terminie do 31 października 2019 r. na adres mailowy:

sekretariat@szpital-mikolow.com.pl
kontakt telefoniczny: 32 325 76 30 w godz. 7.30 do 15.00

Termin wyłonienia kandydata do 30.11.2019 r.

Objęcie stanowiska nastąpi z dniem 01.01.2020 r. na podstawie umowy o pracę lub umowy kontraktowej.

W procesach rekrutacji organizowanych przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. wymagane jest od kandydatów złożenie poniżej zamieszczonego dokumentu, który należy przesłać wraz z dokumentami aplikacyjnymi.