Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Pranie bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz jej transport do Zamawiającego.

  • Termin składania ofert 13-06-2019 r.

SIWZ:

Korespondencja:

Wyniki