Dla Pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych w Centrum Zdrowia w Mikołowie zwiększyła się jakość diagnostyki i leczenia podczas hospitalizacji. Było to możliwe poprzez doposażenie oddziału w nowoczesną aparaturę medyczną, której zakup został sfinansowany z dotacji Gminy Wyry. W imieniu pacjentów serdeczne słowa podziękowania składamy na ręce Pani Wójt Gminy Wyry, Barbary Prasoł.

Galeria