Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro

ZP/9/2020 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w SzpitaluPowiatowym w Mikołowie i monitoringu obiektu Przychodni Wielospecjalistycznej  w Mikołowie

Termin składania ofert: 18-12-2020r

DOKUMENTY