Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro – ZP/9/2019

Zadanie: Dzierżawa analizatora parametrów immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych

Termin składania ofert: 28-08-2019 roku

SIWZ:

Korespondencja:

Wyniki: