Nasze drzewko rośnie… Od maja zamieszczamy tu imiona narodzonych w Centrum Zdrowia w Mikołowie dzieci. 
Każdy listek to imię noworodka
A listków przybywa…
Inicjatywa naszych położnych na czele z Lucyna Dyrda przybiera na sile…
Może i imię Waszego dziecka będzie jednym z liści naszego drzewa?
Zapraszamy do Mikołowa – oferujemy porody rodzinne, również do wody, stosujemy metody łagodzenia bólu porodowego, również znieczulenie zewnątrzoponowe!