Zarząd Związku Szpitali Powiatowych woj. Śląskiego udał się dziś do Ministerstwa Zdrowia. Swój głos w tym waznym gremium ma także Centrum Zdrowia w Mikołowie w osobie Prezesa dr Cezary Tomiczek 😃
🍀Przedstawiciele powiatowych szpitali spotkali się z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem.
🏩Rozmawiano na temat przyszłości i problemów szpitali powiatowch, które ze względu na swoją specyfikę są jednocześnie najbliżej pacjentów, ale także musza się mierzyć z ogromnymi kosztami funkcjonowania.
Rozmowy o przyszłości dają nadzieję na lepsze jutro….