Dzięki wsparciu finansowym TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych możliwym się stało zainstalowanie w naszym Szpitalu aparatury do stałej dezynfekcji instalacji cieplej wody użytkowej.

Dezynfekcja chemiczna używana jest w celu istotnego zmniejszenia liczby mikroorganizmów a tym samym podniesienia jakości wody.
Stojąca woda oraz zanieczyszczenia w instalacjach i wymiennikach mogą tworzyć doskonałe środowisko dla rozwoju bakterii. Jedną z nich jest Legionella pneumophilia. Zakażenie następuje poprzez wdychanie aerozolu wodno-powietrznego. Bakterie te rozwijają się w środowisku wodnym a optymalna temperatura ich życia i rozwoju to około 20-50ºC.

Skuteczną eliminację bakterii typu Legionella zapewnia dezynfekcja systemów wodnych przy użyciu dwutlenku chloru. Wychodząc naprzeciw zaleceniom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wdrożono w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie system dezynfekcji chemicznej instalacji ciepłej wody użytkowej, a wykonane badania wody w certyfikowanym laboratorium potwierdziły całkowitą eliminację bakterii w wodzie.

Kierownictwo Szpitala wyraża gorące słowa podziękowania dla TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie za umożliwienie realizacji przedsięwzięcia prewencyjnego w postaci zakupu zestawu do stałej dezynfekcji chemicznej instalacji ciepłej wody użytkowej.