Centrum Zdrowia w Mikołowie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego w zakresie rozwoju e-Usług medycznych.💻🖥📡
Projekt zakłada wdrożenie:
💻elektronicznej dokumentacji medycznej dostosowującej działalność operacyjną jednostki do znowelizowanych przepisów prawa,
💻usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (Pacjentów).
Realizacja prezentowanych w projekcie założeń przewidziana jest na 2022/2023 r. Bardzo ważnym działaniem projektowym będzie budowa Zintegrowanego Portalu Pacjenta, dzięki któremu pacjenci z Powiatu Mikołowskiego oraz osoby zainteresowane będą mogły korzystać z niektórych usług świadczonych przez Szpital i POZ zdalnie, za pomocą Internetu oraz aplikacji mobilnych. Usługi zostaną zaprojektowane jako zorientowane na użytkownika i charakteryzować się będą szeroką powszechnością oraz dostępnością za pośrednictwem różnych kanałów dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii za pomocą nowoczesnych urządzeń mobilnych (m.in. tablety, telefony komórkowe, laptopy). Wszystkie usługi zewnętrzne, jak i wewnętrzne, oparte zostaną na systemie gromadzenia i przetwarzania informacji medycznej o pacjencie. Usługi będą świadczone zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie e-usług: eDokumentacja, eDeklaracje POZ, eZgoda, eZlecenie, eBadania, eWizyta Recepturowa, ePowiadomienia, eRejestracja.
Koszt projektu to prawie 3.000.000,00zł finansowany będzie w 85% z funduszy RPO Województwa Śląskiego a pozostała kwota zostanie pokryta przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.