W związku z zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem 2019–nCoV (SARS-CoV-2 ) informujemy, że w Centrum Zdrowia w Mikołowie podjęto m.in. działania prewencyjne w ww. sprawie:
• wprowadzono ograniczenie  odwiedzin,
• oplakatowano Centrum Zdrowia w Mikołowie plakatami otrzymanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia,
• przeprowadza cykliczne szkolenia stanowiskowe w zakresie postępowania pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 2019–nCoV (SARS-CoV-2 ) oraz przeprowadzono ćwiczenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej (ubieranie zestawu ochrony biologicznej),
• wdrożono procedurę „Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019–nCoV (SARS-CoV-2 ) u pacjenta IP, AOS, POZ, NiŚOZ”
• personel stosuje się do aktualne wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pacjenci zgodnie z wytycznymi zgłaszają się do najbliższego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:
Infolinia PSSE Tychy: tel. 512 370 717
Infolinia WSSE Katowice: tel. 539 963 856; 606 326 142; 606 488 680 lub najbliższy oddział chorób zakaźnych: Szpital Megrez w Tychach: tel. 887 277 805.

 

 W przypadku konieczności dostarczenia pacjentom niezbędnych przedmiotów i artykułów należy starannie je zapakować i opisać oraz zostawić na portierni. Paczki zostaną przekazane wskazanym osobom.