ROBOT NEUROREHABILITACYJNY to wsparcie w rehabilitacji Naszych Pacjentów!
Wysoko specjalistyczny sprzęt wzbogacił bazę Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.
Robot wykorzystuje reaktywną elektromiografię do treningu kory czuciowo-ruchowej. Ruch pacjenta jest aktywny w oparciu o sygnały bioelektryczne (EMG) uzyskane z mięśni pacjenta.
Obecnie można rozpocząć trening aktywny z asystą robota każdego pacjenta z problemami neurologicznymi, nawet jeśli aktywacja mięśni jest jedynie wykrywana przez EMG, a niewyczuwalna manualnie. Dzięki ruchowi kontrolowanemu przez elektromiograf, możemy uzyskać lepsze torowanie nerwowo-mięśniowego oraz poprawić propriocepcję.
Koszt robota to kwota 150.000,00zł sfinansowany ze środków Centrum Zdrowia w Mikołowie oraz Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021”.