Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie oraz monitoringu obiektu Przychodni Wielospecjalistycznej  w Mikołowie

  • Termin składania ofert: 18-06-2019 r.

SIWZ:

Korespondencja:

Wyniki