Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – PP/13/2019

Zadanie – Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Termin składania ofert: 11.12.2019 roku

SIWZ:

Wyniki: